COMPETENTIS sp. z o.o.

z siedzibą w Cholerzynie

adres: Cholerzyn 409, 32-060 Liszki

Tel.: 12-397-10-26

Kom.: 665-655-892

NIP: 6832082158

REGON 122963379

Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Spółka Competentis sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego _ Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000478190, a jej dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.